Chess-transit. Norwegian

 • Обложка Chess-transit. Norwegian
  Описание:

  Sjakktransitt!

  De universelle reglene til spillet

  «FIDEs regler for sjakk kan ikke dekke alle mulige situasjoner som måtte oppstå under et parti, og de kan heller ikke regulere alle administrative spørsmål. I tilfeller som ikke dekkes fullstendig av en paragraf i reglene, bør det være mulig å komme fram til riktig avgjørelse ved å studere tilsvarende situasjoner som er beskrevet i reglene. Reglene forutsetter at turneringslederen har tilstrekkelig kompetanse, god dømmekraft og absolutt objektivitet. Regler som er for detaljerte, kan frata turneringslederen muligheten til skjønnsmessig vurdering, og på den måten hindre en løsning basert på rimelighet, logikk og situasjonsbetingede faktorer. FIDE henstiller til alle sjakkspillere og forbund å godta dette syn.» Ethvert medlemssjakkforbund står fritt til å introdusere mer detaljerte regler, men (a) de må ikke være i uoverensstemmelse de offisielle FIDE reglene, b) de må være begrenset til dette medlemsforbundets område og c) de er ugyldige i ethvert FIDE-rangert parti, mesterskap eller kvalifikasjonsturnering, eller for å oppnå en FIDE tittel eller i rangerte turneringer. FIDEs regler for sjakk

  Тэги: chess-transit, шахматы
 • Комментарии (0)

  Оставить комментарий

  Вы комментируете как Гость.